Homeopathie

Homeopathie

Homeopathie is een holistische geneesmethode die zich richt op de oorzaak van de klachten, de symptomen en de omstandigheden waaronder deze zijn ontstaan.

De homeopathische geneeskunde is door Dr. Samuel Hahnemann (1755-1843) ontwikkeld. Het is gebaseerd op het Similia- principe: “ het gelijke wordt genezen met het gelijkende”. Bij een gezond persoon kan een bepaalde dosering van een stof, symptomen en klachten oproepen, maar bij een ziek persoon kan diezelfde stof (heel sterk verdund) genezen. De middelen worden gepotentiëerd, hierbij wordt de oorspronkelijke stof verdund terwijl de oplossing wordt geschut. Dr. Hahnemann heeft dit ontwikkeld om het toxisch effect van de stof te elimineren.

Homeopathische geneesmiddelen zijn voor meer dan 80% bereid uit natuurlijke middelen zoals planten en mineralen.

Homeopathie kan andere behandelingen aanvullen en ondersteunen of een herstelproces bevorderen.

Indicaties voor homeopathie zijn o.a.:

  • chronische aandoeningen
  • terugkerende klachten, bv. Infecties
  • klachten na een trauma
  • onbegrepen klachten
Graphic design - Studio MaydayMayday | Website - RemyAmeling.com